Diagramy


W przypadku problemów z instalacją należy odinstalować program (Menu Start->Panel Sterowania->Dodaj usuń Programy->Diagramy i zainstalować ponownie.

Jeżeli problemy będą występować nadal należy skasować ustawienia programu w podkatalogach katalogu C:\Documents and Settings\--user--\Local Settings\Apps\2.0\ lub całą zawartość tego katalogu.
Uwaga !!! Skasowanie podkatalogów katalogu C:\Documents and Settings\--user--\Local Settings\Apps\2.0\ wymusi ponowną instalację aplikacji opartych o technologię ClickOnce firmy Microsoft oraz możliwą utratę ich ustawień !!!.
--user-- twoja nazwa użytkownika w Windows

Diagramy.exe - Program będący moim GUI Windowsowym dla następujących 2-ch bibliotek:

Posiada następujące opcje:

Download

Wymagania

  • Microsoft Net 2.0 - Pobierane razem z setup.exe
  • 16MB na HDD
  • Windows XP lub nowszy
  • Kontakt

    Miłej pracy życzy Jacek Rusin