Strona główna
Spis poleceń HTML | Wstęp | Etykieta webmastera | HTML dla bardzo początkujących | Struktura dokumentu | Czcionki | Elementy blokowe | Odsyłacze | Wykazy | Grafika i multimedia | Tabele | Style | Ramki | Pływające ramki | Formularze | Znaki specjalne | Kolory | Ankieta
Księga gości | Wprowadzenie do JavaScript | Przydatne skrypty | Response-O-Matic | Liczniki wizyt | Kilka słów o narzędziach | Leksykon webmastera | Wprowadzenie do FrontPage Express | Jak publikować w języku Esperanto? | Tworzenie stron z ActiveX | Tworzenie stron z HTML Help Java Applet | Narzędzia ICQ | Zasoby webmasterskie

Księga gości


Gdy zakładamy stronę w Internecie, oczekujemy zainteresowania dla niej, jakiejś reakcji ze strony czytelników. Nasze pragnienie popularności zaspokajamy licznikiem wizyt, wystawiony adres pocztowy służy do bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem, ale brakuje jeszcze zazwyczaj czego pośredniego - mniej anonimowego niż licznik, ale nie zmuszającego do reakcji. Rolę taką pełni księga gości, będąca swoistym pamiętnikiem (starsze pokolenie powiedziałoby z niemiecka "sztambuchem"), w którym znajdziemy opinie, życzenia, krytyki czy postulaty.

Ciągle mało jest w Sieci serwisów, które udostępniają ten rodzaj usługi za darmo. Jednym z chlubnych wyjątków jest serwis na serwerze firmy EMIX: http://ksiegi.emix.net.pl/, a autorem obsługujących go skryptów jest Łukasz Skorwider.

Niektóre zalety księgi

Udaj się więc pod wskazany adres i uważnie przeczytaj zawarte tam informacje, aby nie było żadnych wątpliwości co do zasad zakładania książki - skoro korzystamy z darmowej usługi, tym bardziej powinniśmy honorować wymagania tych, którzą ją nam udostępniają.

Przejdź do bloku Formularz rejestracyjny i wypełnij formularz:

Identyfikator, czyli Twój login (wyłącznie litery i cyfry).

Hasło, aby mieć wyłączność na zarządzanie księgą (pisz uważnie, gdyż konfigurator nie zawiera potwierdzenia hasła!)

Imię i nazwisko - chyba wszystko jasne.

Adres e-mail - to oczywiste.

Adres strony WWW, gdzie zakładasz księgę.

Nazwa strony WWW - hm..., w zasadzie dowolna, np. Księga Gości Jasia Kowalskiego.

Kategoria strony, czyli przypisanie strony do kategorii w bazie ksiąg.

Przycisk Załóż spowoduje założenie księgi na serwerze i wyświetli ważne informacje, np.:


[ <A HREF="http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl?user=xyz">zobacz księgę</A> | <A HREF="http://ksiegi.emix.net.pl/wpisz?user=xyz">dopisz do księgi</A> ]


Skopiuj podany tam kod i umieść go na swojej stronie. Gdy czytelnik strony kliknie na odsyłaczu, będzie mógł się dopisać do księgi lub ją przejrzeć.


No i nasza księga gości:

[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]


gość specjalny helion.pl